امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

همکاری با بکتاش

شرکت بکتاش در نظر دارد از یک طرف نقطه اتکاء مناسبی برای اعضاء خود و همچنین کارخانجات صنایع غذایی که نیازمند مواد اولیه هستند باشد تا با اطمینان سفارشات خود را بگذارند و از طرف دیگر به عنوان بنگاهی معتبر قلمداد گردد تا تجار و بازرگانان و کارخانجاتی که به تولید مواد اولیه غذایی مشغول بوده و قصد فروش به صورت انبوه را دارند از طریق با کارخانجات صنایع مرتبط گردند.


کادری دلسوز و با انگیزه دراین راستا همگام شما خواهند بود.