امروز : دوشنبه 10 آذر 1399

اصل 44

یکشنبه, 05 اسفند 1397 ساعت 08:02

طبق صحیح قانون اساسی به دلیل عدم اجرای اصل 44، انحصار دولت در این چرخه و عدم توانایی و نظارت بر کیفیت آن است. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بحث توجه به اقتصاد تعاونی جزو سیاست‌های کشور قرار گرفته و...