امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

       همراه با تبریک سال نو، آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون و قدردانی از حضور مؤثر آنجناب در برنامه گفتکوی ویژه خبری در خصوص بانکها، نظر حضرتعالی را به موارد زیر معطوف میدارد:

       گزارش وضعیت بحرانی بانکها و پیش بینی وضعیت موجود، توسط اینجانب در پائیز...