امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

موتور محرکه اقتصاد کشور

چهارشنبه, 09 دی 1394 ساعت 05:31

فعالان صنايع غذايي کشور از جمله بخش هاي اقتصادي هستند که کمترين افت توليد و کاهش اشتغال را داشته اند و چنان خود را به روز و آماده نگه داشته اند که هر زمان شرايط و موقعيت مناسبي پديدار گردد مي توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور قرار گيرند.

به...