امروز : شنبه 3 آبان 1399

 با اشاره به گفتگوی حضرتعالی با جراید و بویژه این جمله که ،" امروز حسابداران رسمی کشور با ایفای نقش کلیدی در اقتصاد کشور مانعی در برابر فرارهای مالیاتی محسوب می شوند و در شفاف سازی حسابها نقش مهمی دارند" ،  نظر حضرتعالی را به موارد زیر بعنوان دیدگاه یک فعال اقتصادی تولید کننده غذائی معطوف میدارد:

   1- خوشبختانه درآمدهای نفتی دولت بعلت افت قیمت های جهانی، کاهش یافته و بنظر نمی رسد دوران وفور اخیر تکرار شود، یا به این زودی ها شاهد چنین وضعیتی نخواهیم بود و بهمین سبب دولت چاره ای ندارد جز اینکه نیاز های خود را از طریق مالیات تأمین نماید، که آرزوی همه صاحب نظران و فعالان اقتصادی است.

   2- این آرزو محقّق نخواهد شد مگر با تغییر اساسی در سیستم مالیاتی کشور، با برنامه ریزی برای بهبود روابط دولت و مؤدی مالیاتی، که متأسفانه بعلت جو حاکم بر سیستم مالیاتی کشور و روشهای کهنه و ناکارآمد موجود روزبروز این رابطه تیره تر می شود و مؤدیان بیشتری را برای فرار از شرّ رفتارهای ناصواب به عدم شفافیت و تاریکخانه فرار مالیاتی سوق میدهد و بدیهی است که  چنین وضعیتی لطمات جبران ناپذیری را بر دولت و مردم و توسعـه اقتصـادی وارد می سازد.

   3- همانگونه که استحضار دارند شفافیت مالی مستلزم حسابداری است، کسی که شفافیت نمیخواهد از حسابداری ( به مفهوم جامع آن ) گریزان است، جنابعالی نیز بحق بر این نکته تأکید فرموده اید.

   4- یکی از مهمترین اهدافی که ماده 272 (قبل از اصلاحیه سال 94) قانون مالیاتهای مستقیم دنبال میکرد بازکردن پای حسابداران به بنگاههای اقتصادی بود، از همان سالهای اول تصویب این ماده، سازمان مالیاتی بعناوین مختلف با اجرای آن مخالفت نمود و با صدور بخشنامه های بعضاً خلاف قانون موانعی بر سر راه آن بوجود آورد، با همه این مشکلات بالاترین درآمد مالیاتی در سالهای 93 و 94 تحقق یافت و در همین سال با اصلاحیه جدید مالیاتی، ماده 272 از حیّز انتفاع ساقط گردید و به باور اینجانب سیستم و سازمان مالیاتی به مدت ده سال دیگر به عقب برگردانیده شد و میدان عمل را برای فراریان مالیاتی گسترده تر کرد. ( در صورت لزوم نسخه ای از نقد این اصلاحیه جهت استحضار تقدیم خواهد شد)

   5- قرار اطلاع و در کمال تاسف حذف ماده مذکور و تغییر آن بصورت فعلی با مساعدت جامعه حسابداران رسمی همراه بوده و حتی طی نامه ای درخواست معافیت حسابداران رسمی از حسابرسی مالیاتی، به مراجع مربوط توسط آن جامعه محترم تقدیم شده و شوربختانه همین تمایل و اقدام دستاویز کسانی قرار گرفت که کمر برحذف ظرفیتهای سازنده ماده 272 و از جمله منع انجام امور حسابرسی توسط متخصصین مالی و حسابداری بسته بودند.

       ضمن تشکر از آنجناب و جامعه حسابداران رسمی و آرزوی سلامتی و موفقیت آنان پیشنهاد می شود در صورت امکان در جلسه آتی شورایعالی فرصتی در اختیار اینجانب قرار گیرد گزارشی در ارتباط با موضوع تقدیم نمایم.

نظر دادن