امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

       همراه با تبریک سال نو، آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون و قدردانی از حضور مؤثر آنجناب در برنامه گفتکوی ویژه خبری در خصوص بانکها، نظر حضرتعالی را به موارد زیر معطوف میدارد:

       گزارش وضعیت بحرانی بانکها و پیش بینی وضعیت موجود، توسط اینجانب در پائیز سال 93 در کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی تهران بهمراه چند پیشنهاد مطرح و مقرر گردید جلسه ای نیز با حضور مدیران عامل بانکها و مدیران بانک مرکزی برگزار و گزارشات و پیشنهادات لازم ارائه شود.

       جلسه مورد نظر در آبان ماه سال 93 به ریاست جناب آقای رئیس زاده رئیس وقت کمیسیون و با حضور برخی مدیران بانکهای دولتی و خصوصی، مدیران بانک مرکزی، برخی شخصیتهای اقتصادی و صاحب منصبان دولتی و تعدادی از فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران برگزار گردید، گزارش لازم بهمراه پیشنهادات مورد نظر تقدیم و علیرغم توجه و استقبال حضار، متأسفانه با تندی و پرخاش برخی مدیران بانکها نسبت به اینجانب به سبب پیش بینی وضعیت امروز مواجه شد.

       از جمله پیشنهادات مطروحه تشکیل انجمن دارندگان سپرده های دیداری(فعالان اقتصادی) و سپرده های سرمایه گذاری بود که به تصویب کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق تهران رسید و مراتب جهت ثبت انجمن به اتاق بازرگانی ایران منعکس و پیگیری آن به اینجانب محول شد.

       از آن زمان تاکنون بطور مکرر پیگیری لازم بعمل آمده و مکاتبات زیادی صورت پذیرفته، اما هیچگونه پاسخی، مثبت یا منفی، از طرف اتاق بازرگانی ایران دریافت نشده است.

       ضمن تقدیم کپی آخرین مکاتبه با اتاق ایران، به شماره 105-94 مورخ 94/12/11 در خواست میگردد در صورت امکان وقت ملاقات تعیین فرمایند تا ضمن ارائه گزارشی مشروح از چگونگی موضوع، از نظریات و ارشادات آنجناب و هیئت مدیره محترم خانه صنعت و معدن ایران استفاده لازم بعمل آید، باشد که زمینه مناسب برای اصلاح امور بانکی، قبل از اینکه دیر شده باشد فراهم گردد.

نظر دادن