اگرچه کاهش قیمت نفت شرایط سختی را برای اقتصاد ایران رقم زده، اما الزامات و در عین حال فرصت های ارزشمندی نیز فراهم آمده تا مسئولین ذیربط، متفاوت از گذشته به امر برنامه ریزی اساسی و بویژه تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور، آنگونه که در برنامه های انتخاباتی رئیس جمهور محترم نیز مورد توجه بود اهتمام ورزند.
       آنچه مسلم است اینکه قیمت جهانی نفت به وضعیت سابق برنخواهد گشت یا به این زودیها شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود و بدین لحاظ دولت محترم نیز چاره ای جز این ندارد که وابستگی خود را به نفت کاهش داده و بودجه های سالانه را بر منابع دیگر و از جمله مالیاتها  بعنوان تکیه گاه اصلی استوار سازد و لازمه این کار انجام اصلاحاتی اساسی است که بتواند رابطه دولت و مؤدیان را همانند الگوهای موفق جهانی بهبود بخشد، از طرفی سیستم و سازمان مالیاتی کشور که بنظر میرسد بجای رعایت اصول فقط بر وصول مالیات تمرکز نموده، در چنبره تفکراتی گرفتار آمده است که زمینه هرگونه اصلاحات را از بین برده و بدیهی است که تکیه بر مالیات بسادگی تحقق نخواهد یافت.
       این امر نیازمند فرهنگ سازی مناسب و برقراری ارتباطی منطقی و درست با مؤدیان مالیاتی است، رابطه مؤدیان و سازمان مالیاتی در اثر روشهای ناپسند موجود روز بروز به سردی گرائیده تا آنجا که در ذهنیت مردم پرداخت مالیات نوعی اجحاف تلقی میگردد و این در حالیستکه در کشورهای پیشرفته با اعمال روشهای کارآمد و منطقی، مالیات در افکار و باورهای مردم علاوه بر جایگاه قانونی از پایگاهی اخلاقی نیز برخوردار شده است .
      مالیات بر ارزش افزوده (مصرف) نیز که از محمل علمی، منطقی و تجربی مستحکمی برخوردار است و در حال حاضر در بیش از 140 کشور بصورت فزاینده مورد استفاده قرار گرفته است و بحق توانسته نقش مهمی در سیستم مالیاتی کشورها ایفا نماید و با اقبال عمومی مواجه گردد، متاسفانه در کشور ایران به بدترین وجه ممکن به مرحله اجرا در آمده و بدیهی است بر روش کنونی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید مضافاً اینکه روز بروز زمینه نارضایتی مؤدیان و در نقطه مقابل سوء استفاده های زیادی را  فراهم خواهد ساخت.
       ساختار فعلی سیستم مالیاتی کشور نه تنها کهنه و ناکارآمد است بلکه اصلاحات ضرور را نیز بر نمی تابد (ذیلا به نمونه ای از آن اشاره میگردد)، اراده ای استوار را می طلبد تا با استفاده از موازین علمی و تجربیات ارزشمند جهانی بر ایجاد ساختاری مناسب اهتمام ورزد.

       اصلاحیه جدید قانون مالیاتها که قرار است از اول سال آتی به مرحله اجرا گذاشته شود نه تنها اصلاح گرایانه نیست که بصورتی ناباورانه به تخریب بنیانهای زمینه ساز اصلاحات پرداخته، و اغراق نخواهد بود اگر گفته شود این اصلاحیه 10 سال سیستم مالیاتی کشور را به عقب برگردانید.
       علیرغم برخی نکات مثبت و ارزشمند، از سیاق کار چنین برمی آید که در اصلاحیه جدید بیش از هر چیز تلاش شده روشهای قدیمی و ناکارآمد ممیز سالاری احیاء و در مقابل از حضور مجامع حرفه ای، گروههای کارشناسی و بویژه حسابداران رسمی که شاکله شفاف سازی اساساً مبتنی بر فعالیت و حضور آنان است جلوگیری بعمل آید، مجازاتهای مأمورین مالیاتی کاهش و حتی تعیین آنها از هیئتهای انتظامی که در بالاترین رده های سازمانی قرار دارند سلب و به هیئتهای تخلفات اداری سپرده شوند، و در مقابل مجازاتهای مؤدیان به شکلی ناعادلانه تشدید و ضعفهای سیستم مالیاتی کشور با تحمیل فشارهای ناروا بر مؤدیان موجود و ارعاب آنها پوشش داده شود.
       بدیهی است این روشها هرگز نخواهد توانست به ایجاد فرهنگ مالیاتی که امروزه ضرورتی اجتناب ناپذیر است کمک نماید و مادامیکه بصورتی علمی و منطقی تمهیدات لازم برای اصلاحات کافی اندیشیده نشود یقینا بودجه های دولت نیز نخواهد توانست بر محور مالیات تنظیم گردند.
     توجه آنجناب را فقط به بررسی بند 59 اصلاحیه ( ضمیمه ) که براساس آن ماده 272 ق.م.م حذف و متنی متفاوت جایگزین شده جلب می نماید و پیشنهاد میگردد قبل از اجرای آن که از اول سال 1395 خواهد بود تصمیمات قانونی مقتضی اتخاذ فرمایند، مبادا اثرات و انعکاس بغایت منفی آن در کارنامه دولت محترم باقی بماند. 
       در صورت لزوم نتیجه اولیه بررسی کلیه مواد اصلاحیه جهت استحضار تقدیم یا بصورت شفاهی توضیحات کافی ارائه خواهد شد.