امروز : دوشنبه 10 آذر 1399

شرکت تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی بکتاش تامین با اخذ موافقت نامه شماره 248 مورخ 1391/01/14 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درتاریخ 1391/03/10  تحت شماره 424850  در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران  با عضویت و سرمایه گذاری واحدهای تولیدی صنایع غذایی تأسیس گردیده است .

اهداف تعاونی عبارتست از :

  1. ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی
  2. تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
  3. تامین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء

موضوع فعالیت :

 تهیه و تامین کلیه اقلام و مواد اولیه موردنیاز اعضاء از داخل یا خارج از کشور و صادرات تولیدات اعضاء به  خارج از کشور .

در حال حاضر عمده فعالیت شرکت تعاونی  بر مواد اولیه اساسی صنایع غذایی شامل روغن، شکر، ذرت ، آرد و مواد اولیه پر مصرف مانند شیرخشک ، گلیسرین ، پروپیلن گلیکول و... تمرکز دارد. 
اقلام مذکور تا آنجا که امکان تأمین داخلی داشته باشند به صورت انبوه خریداری و بر اساس نیاز کارخانجات مصرف کننده در اختیار آنان قرار می گیرد.

شرکت تعاونی  اقلامی را که در بازار داخلی امکان تأمین کافی آن نباشد و یا با مشکلاتی از قبیل کیفیت نامرغوب و قیمت نامناسب مواجه اند از طریق واردات تأمین می نماید.

  تامین اقلام تخصصی با کیفیت ، خواص، قیمت، مدت تحویل و نحوه پرداخت مناسب : نیازمند دانش، تجربه،توان مالی ،سرعت عمل و ارتباطات قوی میباشد. بر آن شدیم تا باسالها تجربه،دانش و توان مالی و ارتباطات سازنده خود را در خدمت صنعتگران عزیز در زمینه تامین انواع مواد شیمیایی قرار دهیم.

اعضاي اصلی و علی البدل هيئت مديره شركت تعاوني بکتاش تامین

رديف نام و نام خانوادگی سمت
1 عباسعلی موحد مدیر عامل  
2 محسن امینی رئيس هيئت مديره
3 علی موحد نائب رئیس هيئت مديره
4 صمد رسولوی بنیس عضو علی البدل

بازرس اصلی و علی البدل شرکت تعاونی بکتاش تامین

رديف نام و نام خانوادگی سمت
1 پرویز جهانگیری بازرس اصلی
2 محمد هادی موحد بازرس علی البدل