امروز : شنبه 3 آبان 1399

حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت  درباره وضعیت صادرات کالا، اظهار کرد: در ۸ ماهه امسال، صادرات کالا ۲۷ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار و واردات کالا، ۲۸ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار بوده است که این امر نشان می‌دهد که تراز تجاری، منفی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه نسبت به ۸ ماه سال گذشته، صادرات ما با ۱۱ درصد کاهش ارزشی و ۱۶.۴ درصد افزایش وزنی مواجه بوده است، تصریح کرد: در ۸ ماه امسال، واردات ما با یک کاهش ۵ درصدی ارزشی و یک افزایش وزنی ۱.۶ درصدی مواجه بوده است.
به گفته زادبوم، ۹۰ درصد صادرات ما به ۲۰ کشور بوده که ۱۹ کشور آن، به کشور‌های همسایه و تنها ۱ کشور اروپایی بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این پرسش که حضور بخش خصوصی تا چه حد می‌تواند در توسعه تجارت تاثیرگذار باشد؟ اظهار کرد: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، ما همیشه در تصمیم گیری هایمان از حضور اتاق بازرگانی استفاده می‌کنیم و سازمان توسعه تجارت، در دوره جدید خود، همواره با شعار قانون گرایی و تشکل گرایی جلو رفته است.
زادبوم در پایان گفت: هم اکنون، سازمان توسعه تجارت، در تصمیم گیری‌های خود (در بازارها، توسعه صادرات) از حضور بخش خصوصی استفاده می‌کند.
 

نظر دادن